วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส จำกัด
รับสมัครงาน
บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส จำกัด

    บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส จำกัด  เป็นผู้ให้บริการเรือดันลากจูงเรือสินค้า 
   และการขนส่งสินค้าทางเรือ ขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศ  เช่น ท่าเรือกรุงเทพ
   ท่าเรือแหลมฉบัง  ท่าเรือสุราษฎร์ธานี  บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความ   สามารถเข้า  ร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้ 
1. 
ผู้ช่วยช่างเทคนิคคุณสมบัติ-      การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ด้านช่างยนต์-            อายุไม่เกิน 35 ปี-    สามารถใช้ Microsoft Office ได้-       มีประสบการณ์งานด้านเรือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.  
ธุรการบัญชีคุณสมบัติ-     การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ด้านบัญชี-    อายุไม่เกิน 35 ปี-            สามารถใช้ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี - มีประสบการณ์งานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษสนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่บริษัท เวสคอน ทักโบ๊ท แอนด์ มารีน เซอร์วิส จำกัดเลขที่ 1168/76 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120โทร. 0 2287 0600 โทรสาร 0 2287 5055Udomlak.vescon@gmail.com